Dzwonki powietrzne kanału MYCOND

15 listopada 2022

Co to jest wilgotność powietrza?

Wilgotność powietrza jest jednym z najważniejszych parametrów klimatu wewnętrznego. Poziom wilgotności ma istotny wpływ na zdrowie człowieka, a także na stan konstrukcji, mebli i ogólnie budynku.

Zgodnie z przepisami ustawowymi w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie, należy utrzymywać wilgotność w granicach 40-50%.

Wpływ wilgotności powietrza na człowieka

Zła wilgotność powietrza może powodować dezorientację i trudności w oddychaniu.

Ponadprzeciętna wilgotność powietrza zwiększa uczucie duszności i skraplania się pary wodnej na powierzchniach.

Wymagany poziom wilgotności w pomieszczeniu można uzyskać stosując nawilżacze powietrza.

Dyfuzory dzielą się na dwa główne rodzaje:

1. kanalizowany;

2. lokalne.

Struktura i kryteria wyboru hydraulika kanałowego

Rozmówcami typu kanałowego mogą być:

1. elektryczne (najłatwiejsze do zainstalowania i utrzymania);

2. termodynamiczna (może pracować z wodą po stacji uzdatniania wody lub osmozie);

3. adiabatyczne (oprócz osadzania wody chłodzą również powietrze).

Chłodnice elektroniczne

Zapoznajmy się z budową ściskacza elektrod. Składa się on z następujących elementów:

 • cylinder z elektrodami (9);
 • obudowa;
 • układ automatyki (11);
 • rura parowa;
 • wąż parowy (10);
 • przyłącze odwadniające (3);
 • podłączenie urządzenia do instalacji wodociągowej (2);
 • czujniki wilgotności.

Kanałowe wyciągi pierścieniowe

Wybór oczyszczacza pierścieniowego typu kanałowego opiera się na:

 • wydajność powietrza w systemie wentylacyjnym;
 • temperatura powietrza wewnętrznego;
 • wymaganą wilgotność w pomieszczeniu.

Zasada działania separatora z kanałowym wlotem powietrza

Urządzenia te działają na zasadzie izotermicznego składania, czyli składania przy stałej temperaturze powietrza nawiewanego w systemie wentylacyjnym. Typowa woda pitna zawiera niewielką ilość soli mineralnych i dlatego ma niską przewodność elektryczną.

Gdy prąd elektryczny przepływa między dwiema elektrodami, woda jest podgrzewana do temperatury parowania (efekt Joule'a). Prąd elektryczny jest mierzony przez sterownik suwmiarki i jest zawsze proporcjonalny do ilości wyprodukowanej pary.

Ilość wody w cylindrze jest kontrolowana przez zawory zasilające i spustowe, co pozwala na kontrolę procesu osadzania pary. Cylinder jest napełniany wodą w miarę jej zużywania. Odparowana woda nie zawiera soli, a ich ilość w cylindrze systematycznie wzrasta.

Aby utrzymać normalną pracę układu klimatyzacji, butla jest regularnie opróżniana w trybie automatycznym, a butla jest co godzinę uzupełniana nową wodą. Z czasem wewnętrzna powierzchnia cylindra ulega zmatowieniu na skutek odkładania się soli, dlatego należy ją co jakiś czas wymieniać.

Funkcjonowanie systemu kanałów z wlotem powietrza/odpowietrzaniem spalin

Nawiewane powietrze jest filtrowane i ogrzewane (w razie potrzeby) w systemie wentylacji z odzyskiem ciepła. Następnie "włącza" się tłumik kanałowy, a dysza parowa dostarcza taką ilość pary, która utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę ustawioną na regulatorze.

Pod wpływem ciśnienia strumienia powietrza wentylacyjnego para jest równomiernie rozprowadzana i dostarczana do pomieszczenia systemem rur przez kratki wentylacyjne. Czujnik wilgotności jest zainstalowany w systemie ciepłej wody użytkowej, aby zapobiec uwalnianiu nieodpowiednich ilości pary do powietrza i kondensacji w systemie ciepłej wody. To jest proces krok po kroku. Aby uzyskać pełną instalację, musi zmienić się cała objętość powietrza w pomieszczeniu.

Równocześnie z nawiewem zimnego powietrza do pomieszczenia, odprowadzane jest powietrze osuszone. Dlatego ważne jest takie ustawienie kratek wlotowych i wylotowych, aby powietrze przepływało przez całą objętość pomieszczenia i dopiero wtedy było odprowadzane.

Powietrze jest wyciągane przez kratki wylotowe i nawiewane systemem kanałów, gdzie czujnik mierzy rzeczywistą wartość wilgotności względnej w pomieszczeniu, a następnie uwalnia ją do gruntu. Urządzenie pracuje do momentu, gdy wiatrowskaz na przewodzie doprowadzającym powietrze odpowiada wartości ustawionej na panelu sterowania.

Zalecana pozycja montażowa dla regulatora wilgotności (czujnik / higrostat)

- A - ideał. Najlepsze wymieszanie suchego i mokrego powietrza jest zapewnione dzięki stabilnej kontroli temperatury.

- B - Możliwe. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu mogą wpływać na sterowanie, jeśli czujnik znajduje się zbyt blisko kratki wentylacyjnej, przeciągów lub źródeł ciepła. Np.: oświetlenie pomieszczenia.

- C nie jest zalecane. Ustawiony jest punkt mieszania pomiędzy wilgotnością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

- D, E, F - tych pozycji nie można wykorzystać do ustawienia czujników wilgotności i higrostatu.

- G - najlepsza pozycja dla maksymalnego higrostatu lub czujnika wilgotności i przetwornika przepływu powietrza. Rzeczywiste przesunięcie zależy od wielkości widocznego obszaru umieszczenia.

Jeśli konieczne jest utrzymanie jednakowej wilgotności w pomieszczeniach, wystarczy grzejnik jednokanałowy. Jeśli konieczne jest utrzymanie różnych poziomów wilgotności, można zainstalować oddzielny kanał lub instalację ścienną.

Podsumowanie wyników

Rozgałęźnik kanałowy jest zasadniczo inny. Wspólny dzwonek stale wymaga uwagi użytkownika. Poziom wody w zbiorniku musi być stale monitorowany. Woda musi być destylowana lub poddana osmozie, w przeciwnym razie wszystkie minerały i inne osady osadzą się na meblach.

Instalacja wywoływacza kanałów jest niezwykle ważna na etapie montażu systemu wentylacyjnego. Później będzie drożej i bardziej skomplikowanie.

To może Cię zainteresować