Instalacje wody lodowej – typowe scenariusze wykorzystania

2 stycznia 2018

Systemy wentylacji są niezbędne i są praktycznie wszędzie. Są one niezbędne do zapewnienia właściwej temperatury powietrza i utrzymywania jego prawidłowej wilgotności w danym pomieszczeniu. W przypadku skrajnych lub po prostu niekorzystnych warunków za oknem, systemy bierne nie będą w stanie spełnić swojej roli. Dlatego łączy się je z klimatyzatorami, które poradzą sobie z nadmiarem ciepła. Centralne ogrzewanie niczym nowym nie jest. Systemy freonowego chłodzenia zresztą też, ale dzisiaj można skorzystać z nowocześniejszych układów wykorzystujących wodę lodową. Co to takiego jest?

Mechanizm z wodą lodową

W każdej instalacji chłodniczej musi być jakiś czynnik, który będzie przenosił ciepło. W instalacjach z wodą lodową wykorzystuje się płyn, który schładzany jest do temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza, po czym ogrzewa się do kilkunastu stopni po przejściu cyklu chłodniczego. Wytwórcą wody lodowej jest tak zwany chiller, w którym płyn jest schładzany. Następnie jest on rozprowadzany po całej instalacji. Wymiana ciepła następuje w specjalnych odbiornikach, do których prowadzi skomplikowany system rur. Woda lodowa nie może być po prostu wodą. Potrzebne są specjalne roztwory glikolowe, które charakteryzują się bardziej przystępną krzepliwością.

Chiller

Chiller to agregat schładzający płyny, czyli w praktyce wytwórca wody lodowej. Jest to urządzenie zwykle dość duże i skomplikowane, które pracuje z dala od miejsc chłodzonych i z elementami chłodzącymi komunikuje się przez system rur. Chillery są cenione głównie za swoją niezawodność, ponieważ rzadko się zdarza, by w urządzeniach tego typu dochodziło do jakiegokolwiek rozszczelnienia, co niestety w przypadku urządzeń freonowych nie jest rzadkością.

Jak zbudowana jest instalacja z wodą lodową?

W instalacji z wodą lodową główne znaczenie ma chiller, ale konieczne są też odpowiednie odbiorniki, które będą przyjmowały ciepło z powietrza i przekazywały je do wody lodowej. Są to urządzenia, przez które w miejscu chłodzenia przepływa powietrze i powoduje ochłodzenie czynnika chłodniczego o kilka stopni. W takim systemie musi oczywiście być także pompa, by woda lodowa docierała efektywnie do wymienników ciepła.

W najbardziej zaawansowanych systemach łączy się przejmowanie ciepła metodą wyparną z metodą bezpośrednią, co znaczy przejmowanie ciepła przez parę wody oraz przez samą powierzchnię wody. Jest to wyjątkowo skuteczna metoda chłodzenia, ale w praktyce trudna do zrealizowania ze względu na liczne komplikacje techniczne.

To może Cię zainteresować