Kierunki rozwoju wyparnego chłodzenia powietrza

5 stycznia 2018

Analiza pracy urządzeń, które oparte są na schematach klasycznych przepływu umożliwia nam optymalizowanie wielostopniowego chłodzenia powietrza. Dzięki temu będzie się dało wykorzystywać zalety tych systemów a jednocześnie będzie można eliminować ich niekorzystne cechy przez tworzenie układów kombinowanych, w których zastosowany będzie przepływ mieszany. Jednym z zaawansowanych technicznie urządzeń będzie wymiennik oparty na obiegu Maisotsenki. W systemach konwencjonalnych klimatyzacyjnych do ochłodzenia powietrza będzie się wykorzystywać wymienniki przeponowe. Systemy te maja dużą energochłonność co jest także powiązane z napędzaniem sprężarek i transportem czynnika chłodniczego a także z kosztami uzupełniania freonu w obiegu chłodniczym.

Dlatego często stosowane są obecnie rozwiązania alternatywne, w których wykorzystuje się także energię odnawialną, dzięki czemu ograniczać można koszty użytkowania i zmniejszyć będzie można również zagrożenie ekologiczne jakie będą powodować systemy, które zużywają duże ilości energii elektrycznej. Jest to ważne w naszym kraju, gdzie prąd uzyskuje się głównie ze spalania paliw kopalnych. Najlepiej dostępnym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanej w celach chłodniczych w naszym kraju będzie suche powietrze oraz woda. Własności termodynamiczne powietrza wilgotnego pozwolą zmniejszyć temperaturę w czasie nawilżania wodą. Proces ten nazywa się chłodzeniem wyparnym. Jest to takie rozwiązanie, które obecnie jest wykorzystywane między innymi w ramach wielu systemów klimatyzacyjnych, na co na pewno warto zwrócić uwagę. Ponieważ taka opcja w wielu sytuacjach będzie się świetnie sprawdzać.

Ochładzanie powietrza przy użyciu parowania wody to proces wymiany ciepła oraz masy między cieczą a gazem, w trakcie którego powietrze zmniejszy swoją temperaturę a jednocześnie będzie się zwiększać zawartość wilgoci. Przemiana będzie się odbywać przy praktycznie niezmiennej entalpii, ciepło jawne oddawane przez powietrze jest kompensowane poprzez dostarczane przez parującą wodę ciepło utajone. Wydajność chłodnicza przemiany odniesiona do ciepłą całkowitego wynosić będzie 0. Ten proces, w którym powietrze po tym jak zostanie nawilżone będzie następnie dostarczone do użytkowników określony będzie jako chłodzenie wyparne bezpośrednie i posiada swoją istotną rolę.

To może Cię zainteresować