Najnowocześniejsze skanowanie 3D dla produktów odlewanych

26 kwietnia 2021

Frezowanie jest jednym z najbardziej powszechnych procesów w obróbce CNC, najprawdopodobniej dlatego, że jest tak wszechstronne. Używając jednego narzędzia, warsztaty maszynowe mogą tworzyć niemal nieograniczone kształty na powierzchni obrabianego przedmiotu. Frezowanie może całkowicie przekształcić kawałek metalu w gotową część o niemal dowolnej złożoności.

Proces frezowania w obróbce CNC polega na usuwaniu materiału za pomocą obracającego się narzędzia tnącego. W przeciwieństwie do toczenia, obrabiany przedmiot nie musi się obracać podczas frezowania. W niektórych przypadkach obrabiany przedmiot porusza się liniowo względem narzędzia tnącego; w innych przypadkach obrabiany przedmiot pozostaje nieruchomy, podczas gdy narzędzie tnące się porusza.

Różne rodzaje frezowania

Frezowanie CNC może być podzielone na kilka podtypów, w oparciu o charakterystykę frezowania, specyficzne narzędzie, które jest używane i ruch narzędzia tnącego wzdłuż powierzchni obrabianego przedmiotu. Podtypy frezowania obejmują:

 • Frezowanieczołowe
  Jedna z najbardziej powszechnych operacji frezowania, frezowanie czołowe, w której narzędzie tnące posiada oś obrotu prostopadłą do powierzchni obrabianego przedmiotu. Frezowanie czołowe jest często wykonywane w celu uzyskania precyzyjnie płaskiej powierzchni lub precyzyjnie ukształtowanych, płytkich rowków.
 • Frezowanieramion
  We frezowaniu pobocznicy wirujące narzędzie skrawające przemieszcza się wzdłuż krawędzi obrabianego przedmiotu, pozostawiając "pobocznicę" w kształcie litery L o określonej szerokości. Często frezowanie pobocznicy wykonuje się w celu uzyskania kąta 90 stopni pomiędzy dwiema powierzchniami skierowanymi na zewnątrz.
 • Frezowanieprofilowe
  Kiedy wirujące narzędzie tnące przecina ścieżkę wzdłuż pionowej lub ukośnej powierzchni, proces ten nazywamy frezowaniem profilowym. Frezowanie profilowe może być wykonywane na różne sposoby, przy użyciu narzędzia tnącego, które obraca się wokół osi prostopadłej lub równoległej do powierzchni obrabianego przedmiotu. Frezowanie profilowe często obejmuje ruch wokół przyległych, nieplanarnych powierzchni.
 • Frezowanieszczelinowe
  Frezowanie szczelinowe tworzy kanał w obrabianym przedmiocie, często przy użyciu narzędzia tnącego w kształcie tarczy. Frezowanie szczelin może być jednak również wykonywane narzędziem tnącym, które obraca się wzdłuż osi prostopadłej do obrabianego przedmiotu.
 • Frezowaniefazowe
  Frezowanie fazowe jest wykonywane za pomocą pewnego narzędzia skrawającego zwanego fazownikiem, w którym części narzędzia, które obejmują przedmiot obrabiany, są ustawione pod kątem. Rezultatem jest powierzchnia pod kątem, często zastępująca krawędź 90 stopni lub otaczająca otwór.
 • Frezowanie gwintów
  Jednym ze sposobów obróbki gwintów w otworze lub na zewnętrznej powierzchni jest frezowanie gwintów. Alternatywnie do gwintowania, frezowanie gwintów wykorzystuje narzędzie skrawające, które obraca się i porusza wzdłuż gwintowanej powierzchni. W przeciwieństwie do gwintowania, frezowanie gwintów może tworzyć gwinty na powierzchniach o różnych średnicach.

Jakie narzędzia są używane do frezowania?

Frezarka , często nazywana po prostu "frezarką", jest najbardziej podstawowym narzędziem używanym do frezowania. Frezarki są jednak bardzo zróżnicowane, a wiele z nich jest połączonych w centra obróbcze. We frezarkach lub centrach obróbczych, kształt produktu jest określany przez ruch obrabianego przedmiotu lub narzędzia skrawającego, wzdłuż trzech wymiarów liniowych (X,Y,Z) i do trzech wymiarów obrotowych (skok, odchylenie i obrót).

W przeszłości warsztaty maszynowe ręcznie przenosiły przedmioty obrabiane pomiędzy tokarkami, frezarkami, piłami i wiertarkami w celu uformowania gotowej części. Obecnie, wszechstronne wyposażenie, które może wykonywać wiele procesów na tym samym przedmiocie, oferuje większą wydajność. Na przykład centra młynarsko-obrotowe łączą funkcje frezowania z toczeniem i wytaczaniem. Wiele z nich posiada również zmotoryzowane wieżyczki zżywym op rzyrządowaniem, co pozwala na połączenie cięcia obrotowego z ruchem liniowym. Technologia CNC i oprogramowanie 3D pomagają inżynierom wybrać najlepszą strategię produkcji precyzyjnych i dokładnych wyrobów obrabianych tak wydajnie, jak to tylko możliwe.

Niezależnie od tego, czy frezowanie odbywa się na tradycyjnej frezarce czy na 6-osiowym centrum obróbczym, proces jest taki sam: obracające się narzędzie skrawające wchodzi w kontakt z obrabianym przedmiotem, aby odłupać materiał. Uzyskany kształt zależy od prędkości obrotowej, kształtu narzędzia tnącego oraz jego ruchu po powierzchni obrabianego przedmiotu.

To może Cię zainteresować