Czym zajmują się warsztaty maszyn precyzyjnych: Wprowadzenie

26 maja 2021

Przez większość czasu będziemy omawiać obróbkę CNC , czyli obróbkę sterowaną numerycznie. Aby uzyskać krótkie wprowadzenie do CNC, wyjaśniając, jak się rozwinęła i jak różni się od obróbki nie-CNC, sprawdź naszwpis na blogu "Wprowadzenie do obróbki CNC".

Czym jest obróbka skrawaniem?

Obróbka skrawaniem, na swoim najbardziej podstawowym poziomie, jest usuwaniem materiału w celu stworzenia określonego projektu. Produkcja addytywna, jak druk 3D, robi coś zupełnie odwrotnego: łączy materiał, aby stworzyć produkt.

W świecie produkcji, części odlewane rzadko są gotowe do użycia od razu po wyjęciu z formy. Warsztaty maszynowe często mają za zadanie obróbkę odlewanych części, aby zapewnić, że spełniają one wymagania dotyczące kształtu, projektu i dokładności. Warsztaty maszynowe wprowadzają również cechy nie odlewnicze.

Warsztaty maszynowe są w stanie wytwarzać produkty bezpośrednio z surowców, ale procesy robocze oparte wyłącznie na obróbce mechanicznej mogą powodować nadmierne straty materiałowe. W świecie produkcji metali, odlewanie często prowadzi piłkę przez boisko, a obróbka skrawaniem zdobywa punkty za slam dunk.

Co robią precyzyjne warsztaty maszynowe?

Poniższe standardowe procesy obróbki skrawaniem należą do najbardziej powszechnych technik stosowanych obecnie przez warsztaty maszynowe.

  • Toczenie: Obracanie obrabianego przedmiotu w celu doprowadzenia do kontaktu metalu z narzędziem skrawającym. Tokarki są często używane do toczenia.
  • Frezowanie: Obracanie narzędzia skrawającego w celu doprowadzenia do jego kontaktu z nieruchomym przedmiotem obrabianym. Frezarki są używane do frezowania.
  • Wiercenie: Tworzenie lub uszlachetnianie otworów poprzez kontakt obracającego się narzędzia tnącego z obrabianym przedmiotem. Do wiercenia często używa się frezarek lub tokarek.
  • Wytaczanie: Usuwanie materiału w celu utworzenia lub udoskonalenia bardzo dokładnych i precyzyjnych wewnętrznych wgłębień w obrabianym przedmiocie. Wytaczanie może być wykonywane na tokarce , frezarce lub specjalistycznej wytaczarce.
  • Piłowanie : Cięcie wąskiej szczeliny w obrabianym przedmiocie, przy użyciu piły jako narzędzia tnącego. Do piłowania używa się pił lub maszyn do piłowania.
  • Przeciąganie : Usuwanie materiału poprzez serię płytkich cięć, przy użyciu narzędzia z wieloma zębami o wzrastającej wysokości. Narzędzie tnące nazywane jest przeciągaczem i jest używane albo w tokarce albo w przeciągarce.
  • Szlifowanie: Zetknięcie obrabianego przedmiotu z obracającą się powierzchnią ścierną w celu wygładzenia lub zmiany kształtu powierzchni. Szlifierki są używane do szlifowania.

W ramach tych standardowych metod istnieje szeroka gama bardziej specyficznych zastosowań. Frezarki i tokarki mogą być używane do toczenia lub wykańczania powierzchni płaskich. Gwintowanie i rozwiercanie to sposoby wykańczania otworów, niezależnie od tego czy są one wiercone, otworowane czy odlewane. Gwintowanie tworzy gwint odpowiadający śrubie lub wkrętowi, a rozwiercanie poszerza otwór do określonej średnicy. Maszyny 5-osiowe wykonują czynności porównywalne z frezarkami, tokarkami i wiertarkami, ale są w stanie kontrolować nachylenie i odchylenie obrabianego przedmiotu (lub narzędzia), jak również jego ruch XYZ.

Wymienione poniżej nowoczesne procesy obróbcze występują w najnowocześniejszych warsztatach i wymagają bardzo specyficznego wyposażenia. Chociaż ich podstawowy cel jest taki sam - usunięcie materiału - oddziałują one na przedmioty obrabiane w nowatorski sposób.

  • Cięcieplazmowe: cięcie metalu za pomocą palnika plazmowego, składającego się ze sprężonego gazu i łuków elektrycznych.
  • Cięciestrumieniem wody: zarezerwowane dla bardzo twardych materiałów, takich jak granit i niektóre metale, cięcie strumieniem wody polega na natryskiwaniu wody na obrabiany przedmiot pod wysokim ciśnieniem. Czasami woda jest mieszana z materiałami ściernymi, takimi jak piasek.
  • Obróbkaelektroerozyjna (EDM): nie należy jej mylić z inną obróbką elektroerozyjną, w tej metodzie obróbki materiał jest usuwany przez przepuszczenie silnego prądu elektrycznego pomiędzy dwoma elektrodami na obrabianym przedmiocie.

To może Cię zainteresować