Coaching na miejscu pomaga pracownikom Eagle odnosić sukcesy

26 kwietnia 2021

Profesjonaliści z branży metalowej są bardzo zgraną społecznością i tak jak każda wyspecjalizowana grupa, wypracowaliśmy swój własny sposób mówienia. Dla osób postronnych, z których wielu to nasi przyjaciele, rodzina i klienci, żargon odlewnictwa i obróbki skrawaniem może wydawać się zupełnie innym językiem. Tutaj staramy się wyjaśnić żargon związany z odlewnictwem metali i obróbką skrawaniem, aby każdy mógł dołączyć do rozmowy.

Słowa i zwroty specyficzne dla odlewnictwa metali i obróbki skrawaniem można podzielić na kilka kategorii: terminy naukowe, akronimy, rozmowy w warsztacie i alternatywne użycia wspólnych słów. W celu osiągnięcia płynności, mówcy muszą doskonale posługiwać się wszystkimi kategoriami.

Kategoria 1: Terminy naukowe

Te hasła w słowniku żargonu odlewnictwa metali i obróbki skrawaniem pochodzą prosto z podręczników fizyki, inżynierii i chemii. Niektóre z nich są używane na co dzień, ale te terminy mają precyzyjne definicje, które mają znaczenie w produkcji.

 • Stop - każdy metal powstały w wyniku zmieszania innych metali.
 • Żelazo- opisuje każdy metal zawierający żelazo (w przeciwieństwie do metali nieżelaznych, które nie zawierają żelaza).
 • Ogrzewanie indukcyjne - bezkontaktowy proces ogrzewania, podczas którego obiekt zdolny do przewodzenia prądu (np. metal) jest zmuszony do oddziaływania z polem magnetycznym. Nasze odlewnie często wykorzystują ten proces do topienia stopu przed zalaniem.
 • Metrologia - nauka i praktyka pomiarowa.
 • Przepuszczalność - właściwość materiału, która pozwala gazom przechodzić przez pozornie stałą powierzchnię; często używana do opisania materiału formy.
 • Gnojowica- płynna mieszanina zawierająca nierozpuszczalną substancję (np. ceramikę) z cieczą (np. wodą lub olejem). Formy inwestycyjne są zanurzone w zawiesinie, aby utworzyć twarde powłoki.

Kategoria 2: Akronimy

Wiele procesów, technik i procedur stosowanych przez producentów na co dzień jest zbyt długich, aby je opisać, dlatego używamy akronimów, aby skuteczniej przekazać te idee.

 • APQP - (ANG. Zaawansowane Planowanie Jakości Produktu: Proces opracowany pod koniec lat 80-tych w celu ułatwienia rozwoju produktu i produkcji w przemyśle motoryzacyjnym. Obecnie szeroko stosowany w całym sektorze produkcyjnym.
 • CNC - komputerowe sterowanie numeryczne: Metoda automatyzacji procesów obróbki poprzez oprogramowanie komputerowe i sprzęt dołączony do obrabiarek.
 • DFM - Projektowanie dla Produkcyjności: Praktyka inżynierska, której wynikiem są produkty łatwiejsze do wytworzenia; koncentruje się na rozwiązywaniu problemów produkcyjnych w fazie projektowania, czego wynikiem są części, które są bardziej wydajne w montażu.
 • ECN - Engineering Change Notice: Dokument, który odnotowuje i/lub autoryzuje zmiany projektowe
 • GD&T - Geometryczne Wymiarowanie i Napinanie: System symboli i wartości włączonych do rysunków inżynierskich w celu przedstawienia tolerancji inżynierskich.
 • PFMEA - Process Failure Mode Effects Analysis: System analityczny używany przez zespoły wielozadaniowe do identyfikacji i rangowania potencjalnych awarii danego procesu.
 • PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji: Aspekt Zaawansowanego Planowania Jakości Produktu (APQP), który polega na przygotowaniu serii dokumentów, które pokazują klientowi, że dostawca jest w stanie spełnić jego wymagania produkcyjne.
 • Ra - średnia chropowatości: Miara wykończenia powierzchni polegająca na określeniu średniej wysokości mikroskopijnych szczytów i dolin tworzących daną powierzchnię.

Kategoria 3: Rozmowy w sklepie

Ta kategoria jest mieszanką terminów naukowych i swoistego slangu produkcyjnego używanego do opisywania sytuacji, które zdarzają się tylko w procesach odlewania i obróbki skrawaniem.

 • As-Cast Condition - Stan odlewu, który nie został poddany obróbce mechanicznej lub innej.
 • Powierzchnia lokalizacji - obszar odlewu używany jako punkt odniesienia przy wykonywaniu pomiarów do obróbki wykańczającej.
 • Machine Stock - ilość dodatkowegozapasu metalu pozostałego na powierzchni odlewu do obróbki mechanicznej.
 • Near Net Shape - klasyfikacja produktów, często odlewów, które wymagają niewielkiej lub żadnej obróbki wykończeniowej przed oddaniem do użytku.
 • Skurczwzorcowy - naddatek na skurcz, różny dla każdego materiału odlewniczego, wprowadzony na wszystkich wzorach w celu przeciwdziałania kurczeniu się metalu podczas stygnięcia w formie.
 • Odlew pilotażowy - Odlew wykonany w celu sprawdzenia jakości i dokładności wymiarowej przed rozpoczęciem produkcji masowej.
 • Wskaźnik odzysku - procentowywskaźnik stosunku części nadających się do sprzedaży do całkowitej ilości wyprodukowanych części.
 • Obróbkazgrubna - szybkie usuwanie materiału z magazynu w celu wytworzenia przedmiotu zbliżonego do gotowych wymiarów.
 • Oprzyrządowanie - przedmiot produkowany jako warunek wstępny dla formy lub rdzenia, przedstawiający przybliżony kształt części, która ma być odlana, i używany do tworzenia formy lub rdzenia.

Kategoria 4: Alternatywne zastosowania popularnych słów

Kiedy metalowcy i maszyniści rozmawiają, można usłyszeć wiele znanych słów używanych w zupełnie innym kontekście. Od "Allowance" do "Ways", oto próbka nowych definicji, których będziesz musiał się nauczyć:

 • Allowance - Ilość, o jaką współpracujące części mogą się różnić w swoich wymiarach, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.
 • Fartuch - część karetki tokarki, która zarówno chroni mechanizm, jak i zawiera elementy sterujące ruchem karetki.
 • Łoże - główny element obrabiarki, składający się z prowadnic lub innych powierzchni służących do podtrzymywania i ustawiania innych części maszyny.
 • Wytaczanie - proces obróbki stosowany do powiększania i wykańczania wcześniej istniejących otworów.
 • Końcówka- podwyższony lub powiększony obszar odlewu, umożliwiający wykonanie otworu.
 • Chłodzenie - wkładka metalowa przeznaczona do wywoływania lokalnych spadków temperatury, wyrównująca tempo krzepnięcia w całym odlewie.
 • Cope - górna połowa dwuczęściowej formy odlewniczej.
 • Utwardzanie - umożliwienie utwardzenia formy.
 • Drag - dolna połowa dwuczęściowej formy odlewniczej.
 • Żar - Metal umieszczony w jednym piecu lub w jednym wsadzie piecowym.
 • Surówka - blok metalu, często żelaza lub aluminium, przeznaczony do stopienia w celu utworzenia stopu.
 • Masa - niewykończone materiały, takie jak sztabki, używane do produkcji części w obrabiarkach.
 • Gwintownik - narzędzie służące do wycinania gwintów do wewnątrz w okrągłym otworze.
 • Droga - liniowa lub v-kształtna powierzchnia, która wspiera i prowadzi ruchome części.

To może Cię zainteresować