Ekologia to szalony trend roku, który Aclima z powodzeniem wspiera

14 stycznia 2023

Tendencje te są spowodowane nie tylko gwałtownym wzrostem cen gazu i wyczerpywaniem się innych zasobów naturalnych, ale także pogorszeniem warunków klimatycznych na całym świecie.

Świadomość i troska ekologiczna naszych mieszkańców dotyczy nie tylko tego, co jemy i pijemy, ale także tego, jak żyjemy, w jakich warunkach pracujemy, jak ogrzewamy nasze domy i firmy. Rosnące standardy komfortu, wymagania środowiskowe dotyczące jakości produktów, wody i powietrza.

Coraz bardziej popularne w realizacji dziś i w przyszłości będą więc technologie oparte na alternatywnych źródłach energii oraz nowoczesne "zielone" technologie energooszczędne w systemach grzewczych, wentylacji i klimatyzacji budynków. Chodzi nie tylko o to, że stosowanie systemów z urządzeniami energooszczędnymi może obniżyć koszty eksploatacji o 30-50%, ale o to, że ochrona środowiska staje się powszechnym wymogiem dla przyszłych pokoleń Ukraińców.

Aclima wspiera i promuje powszechne stosowanie innowacyjnych technologii, które chronią środowisko i zapewniają jego czystość.

  • Wspieramy i promujemy wdrażanie technologii energooszczędnych, spełniających rygorystyczne europejskie i międzynarodowe standardy zarządzania energią.
  • Oferujemy urządzenia przyjazne środowisku, które ograniczają emisję CO2 do atmosfery i są zaprojektowane do długotrwałej pracy w warunkach przyjaznych dla środowiska.
  • System nie tylko zapewnia alternatywne źródła energii, ale także minimalizuje jej zużycie poprzez rekuperację ciepła.
  • Promujemy bezpieczne ekotechnologie, realną ekonomię eksploatacji, dla zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.
  • Rozwiązania inżynieryjne Clima oparte są na najnowocześniejszych urządzeniach HVAC i zaawansowanej automatyce, zapewniając maksymalne oszczędności energii w najkrótszym możliwym okresie zwrotu.

Ekonomiczna zasadność stosowania urządzeń energooszczędnych stała się szczególnie widoczna w kontekście rosnących w ostatnich latach kosztów energii.

Zamiast centralnego zaopatrzenia w ciepło, coraz więcej obiektów przechodzi na energooszczędne, niezależne kotłownie, w których korzystna jest wymiana starych, nieekonomicznych kotłów gazowych na kotły typu biopower lub bardziej ekonomiczne kotły o wysokiej sprawności. Największe oszczędności w bieżących kosztach ogrzewania i klimatyzacji przy przebudowie i modernizacji istniejących systemów grzewczych dają pompowe systemy ogrzewania i chłodzenia budynków i budowli. Uniwersalność pomp ciepła i szeroka gama modeli pozwalają na dobranie rozwiązania inżynierskiego do każdego zastosowania: ogrzewania i klimatyzacji prywatnych rezydencji, ogrzewania i chłodzenia obiektów komercyjnych, podgrzewania wody w basenach czy potrzeb technologicznych przedsiębiorstw.

Nowoczesne, innowacyjne systemy wentylacji i klimatyzacji oparte na technologii inwerterowej dokładnie i elastycznie reagują na obciążenia ciepłem i zimnem, a ich wdrożenie obniża koszty eksploatacji o 30-40%, zapewniając jednocześnie wyższy poziom komfortu.

ACLIMA jest firmą oferującą innowacyjne i opłacalne rozwiązania inżynierskie.

Wydajne i ekonomiczne centrale wentylacyjne Mycond, Casals i Weger wysokowydajne centrale wentylacyjne do precyzyjnego i ekonomicznego sterowania czystością i jakością powietrza otoczenia.

Pompy ciepła Mycond, RCgroup i Hitachi, oferowane przez Aclima, pozwalają znaleźć przyjazne dla środowiska, optymalne pod względem wydajności, energooszczędne rozwiązania inżynieryjne do ogrzewania/chłodzenia budynków, biur, supermarketów, zakładów, hoteli, warsztatów i basenów. Te pompy ciepła typu powietrze-woda, powietrze-woda i woda-woda można łatwo zintegrować z nowymi lub modernizowanymi systemami klimatyzacji.

Najbardziej efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla centrów IT, telekomunikacyjnych i centrów danych są idealnie realizowane z precyzyjnymi centralami RCgroup dostarczanymi przez Clima na Ukrainie.

Nowoczesne systemy klimatyzacji przemysłowej, grzewczej i wentylacyjnej firmy Haier pozwalają na stworzenie elastycznego i ekonomicznego systemu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych do kontroli i utrzymania określonych parametrów mikroklimatu w dużych pomieszczeniach lub obiektach wielkopowierzchniowych.

Inne przyjazne środowisku i energooszczędne systemy wykorzystujące nowoczesne, przyjazne dla warstwy ozonowej układy chłodnicze zawarte w naszym katalogu to urządzenia firm RCgroup, Hitecsa, Decsa, Mycond do produkcji przemysłowej i grzewczo-chłodniczej: Agregaty skraplające, chillery, pompy ciepła, roofery, klimakonwektory, centrale wentylacyjne i inne urządzenia.

Do tworzenia nowoczesnych systemów kontroli urządzeń klimatycznych Aclima oferuje wiele systemów automatyki i sterowania, a także systemy dyspozytorskie firmy Atmik z Ukrainy. Oferujemy również szeroką gamę suszarek firmy Trotec zapewniających pełną kontrolę klimatu oraz systemy instalacyjne Dristeem i Mycond spełniające normy środowiskowe.

Ekologiczność, energooszczędność, efektywność kosztowa to główne zalety urządzeń wprowadzanych przez Aclimę do aktywnego wdrażania w gospodarstwach domowych, przemyśle i sektorze budowlanym.

Nasza firma oferuje urządzenia przyjazne środowisku i energooszczędne, w szczególności pompy ciepła, ponieważ alternatywne technologie energetyczne mają najlepsze perspektywy i priorytety rozwoju oraz stają się coraz bardziej powszechne na całym świecie.

To może Cię zainteresować