ABCs of ISO: Why Certifications Matter matter

8 stycznia 2021

Niezależnie od tego, czy Twoja firma rozważa nową certyfikację, czy też robisz zakupy dla nowego dostawcy, ważne jest, aby wiedzieć dokładnie, co certyfikaty mogą zaoferować. Tutaj skupiamy się na standardach ISO 9001 opartych na jakości. Ponad 1 milion firm w ponad 170 krajach spełnia normy ISO 9001, ale są miliony innych, które ich nie spełniają. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się, jaka jest różnica między tymi, które posiadają certyfikaty... a tymi, które ich nie posiadają. Czym jest certyfikacja ISO? Po pierwsze, "ISO" oznacza Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. To oni opracowują normy i nazywają je "ISO 5492:2008 Analiza sensoryczna - Słownictwo" lub "ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością - Wymagania". Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna nie zajmuje się jednak w rzeczywistości certyfikacją. W tym celu posiadają one oddzielne firmy, które są akredytowane do oceny wniosków o certyfikację. Często te akredytowane firmy świadczą usługi szkoleniowe i coachingowe, aby pomóc wnioskodawcom w spełnieniu norm określonych przez ISO. ISO 9001, na przykład ISO 9001, to zbiór wymagań dla SZJ firmy, czyli Systemu Zarządzania Jakością. Normy ISO 9001 są niezależne od faktycznej pracy wykonywanej przez firmę, dlatego wiele różnych typów firm, w różnych branżach, może dążyć do spełnienia tych norm. Według ISO, ponad 1 milion firm w ponad 170 krajach jest obecnie certyfikowanych na zgodność z normami ISO 9001. Ale są jeszcze miliony innych firm, które nie spełniają norm. Jaka jest więc różnica między firmą posiadającą certyfikat ISO 9001 a firmą, która go nie posiada? Jedną z głównych różnic jest podejście firmy do zarządzania jakością. Na pierwszy rzut oka, podstawowe zasady zarządzania jakością ISO są dość proste: QMP 1 - Orientacja na klienta: Podstawowym celem zarządzania jakością jest spełnienie wymagań klienta i dążenie do przekraczania jego oczekiwań. QMP 2 - Przywództwo: Liderzy na wszystkich poziomach ustanawiają jedność celu i kierunku oraz tworzą warunki, w których ludzie angażują się w osiąganie celów jakościowych organizacji. QMP 3 - Zaangażowanie ludzi: Kompetentni, upoważnieni i zaangażowani ludzie na wszystkich poziomach w całej organizacji są niezbędni do zwiększenia jej zdolności do tworzenia i dostarczania wartości. QMP 4 - Podejście procesowe: Spójne i przewidywalne wyniki są osiągane bardziej efektywnie i skutecznie, gdy działania są rozumiane i zarządzane jako wzajemnie powiązane procesy, które funkcjonują jako spójny system. QMP 5 - Doskonalenie: Organizacje odnoszące sukcesy stale koncentrują się na doskonaleniu QMP 6 - Podejmowanie decyzji w oparciu o dowody: Decyzje oparte na analizie i ocenie danych i informacji mają większe szanse na osiągnięcie pożądanych rezultatów. QMP 7 - Zarządzanie relacjami: Aby osiągnąć trwały sukces, organizacja zarządza swoimi relacjami z zainteresowanymi stronami, takimi jak dostawcy. To nie przypadek, że ta lista brzmi trochę jak poradnik samopomocy. Ideą ISO 9001 jest "ciągłe doskonalenie". Normy ISO są tak naprawdę zaprojektowane, aby pomagać przedsiębiorstwom w doskonaleniu się. Certyfikacja ISO 9001 w produkcji Normy ISO 9001 dotyczą jakości i spójności, które firma jest w stanie zapewnić. Dla agencji zajmującej się rozliczeniami podatkowymi z certyfikatem ISO 9001 oznacza to konsekwentne składanie deklaracji podatkowych dokładnie i na czas. Dla odlewni metali z certyfikatem ISO 9001 oznacza to dostarczanie wysokiej jakości odlewów, które za każdym razem spełniają lub przekraczają wymagania klienta. W obu przypadkach, firmy opracowały systemy pomiaru i poprawy jakości swoich wyników, pracując jednocześnie nad uzyskaniem certyfikatu ISO 9001. Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z odlewnią metalową z certyfikatem ISO 9001, certyfikacja ta nie dotyczy tylko konkretnej pracy, którą wykonują. Nie są one certyfikowane tylko dlatego, że spełniają standardy dokładności i precyzji produkcji. Posiadają one certyfikat, ponieważ włożyły wiele czasu i wysiłku w zapewnienie, że wykonują pracę wysokiej jakości, konsekwentnie, niezależnie od tego, co robią. Jak w przypadku każdego większego zakupu, przed wybraniem nowego dostawcy ważne jest, aby badać reputację firmy, dotychczasowe osiągnięcia i możliwości sprzętowe. Ale ten certyfikat ISO 9001 jest bardzo ważny, ponieważ mówi Ci, z jaką firmą pracujesz. Ci, którzy zrobili dodatkowy krok w kierunku uzyskania certyfikatu, są wyraźnie zainteresowani jakością i satysfakcją klienta. Współpracuj z certyfikowanym dostawcą, a wiesz, że cokolwiek zamówisz, będzie spełniać Twoje standardy i zostanie dostarczone na czas. Dowiedz się więcej na temat wyboru właściwego dostawcy w naszym bezpłatnym Przewodniku Kupującego po zakupie surowych i obrobionych produktów odlewanych hbspt.cta._relativeUrls=true;hbspt.cta.load(2317338, '1fe06f16-c424-4893-b80b-8e9a3dae0aaa', {});

To może Cię zainteresować